KDO JSME A CO NABÍZÍME

Jsme otevřený kolektiv překladatelů a tlumočníků ve svobodném povolání s dlouholetou zkušeností, prosazující koncept „direct trade“ v oblasti zajišťování překladů a tlumočení, tedy přímý vztah mezi zadavatelem a profesionálem bez zbytečných a nákladných prostředníků.

PŘEKLADY, TLUMOČENÍ, TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ

PŘEKLADY
Vyrobíme filmové titulky a přeložíme veškeré tiskové materiály. U všech překladů zajistíme jazykovou korekturu.

TLUMOČENÍ
Přetlumočíme filmy, úvody a besedy k projekcím, workshopy, semináře, přednášky, tiskové konference, rozhovory. Tlumočíme konsekutivně i simultánně.

TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ
Zajistíme obsluhu titulkovacího zařízení, po dohodě i načasování a nasazení titulků.

KVALITNĚ ODVEDENÁ PRÁCE, TRANSPARENTNOST, ETICKÉ KONTRAKTOVÁNÍ

KVALITNĚ ODVEDENÁ PRÁCE
Všichni jsme překladatelé a tlumočníci profesí (převážně absolventi Ústavu translatologie na FF UK) a kvalita naší práce je pro nás na prvním místě. Máme dlouholetou zkušenost s překlady a tlumočením audiovizuálních materiálů. Jako součást kvalitně odvedené práce rozumíme i efektivní a spolehlivou organizaci.

TRANSPARENTNOST
Pracujeme bez skrytých nákladů. Dodržujeme předem smluvené sazby za jednotlivé služby a předkládáme přehledné a detailní vyúčtování.

ETICKÉ KONTRAKTOVÁNÍ
Prosazujeme přímý vztah mezi klientem a profesionálem. Klient platí přímo překladatelům a tlumočníkům za jimi odvedenou práci, a odpadají tak nadbytečné náklady pro prostředníky zaměřené na zisk. To přináší nižší náklady zadavatelům a přiměřené ohodnocení poskytovatelům.

CENA, ROZPOČET, VYÚČTOVÁNÍ

CENA
Díky absenci nadbytečných nákladů pro zprostředkovatelské agentury můžete snížit náklady až o 30 procent.

ROZPOČET
Na základě podkladů, které nám dodáte, Vám svědomitě připravíme rozpočet, který bude zahrnovat sazby za jednotlivé překladatelské a tlumočnické služby a předem smluvený samostatný honorář za jejich koordinaci.

VYÚČTOVÁNÍ
Nakonec vypracujeme přehledné a detailní vyúčtování všech služeb, včetně rozpisu plateb jednotlivým překladatelům a tlumočníkům. Ti Vám pak v souladu s ním vystaví faktury.

ZKUŠENOSTI

Máme zkušenosti s prací na téměř všech významných filmových festivalech v Čechách, od těch největších až po ty nejmenší. Přečtěte si prosím doporučení od festivalů, pro které zajišťujeme kompletní překladatelské a tlumočnické služby. Na vyžádání Vám dodáme profesní životopisy jednotlivých překladatelů a tlumočníků.

Za kolektiv

Tereza Benhartová

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s